BAILE
CUMAINN DRAMAÍOCHTA
LEABHARLANN DRÁMAÍ
CÚRSAí & COMHAIRLE
LÉIRITHE
FÉILTE DRÁMAÍOCHTA
SCÉALDRAMAÍOCHT
AN tAGALLAMH FILEATA
-An tAgallamh Beirte
-An Lúibín
-An Cheapóg
-An tAmhrán Saothair
NUACHTLITIR
STÁITSE
NASCANNA
TÉARMAÍ & COINNÍOLLACHA
TEAGMHÁIL

 

Tulach na hÉigse,
Camas, Conamara,
Co. na Gaillimhe.
Teil: + 353 574146,
Facs: + 353 91 574155
eolas@drama-gaeilge.com

 

An Cheapóg:

Agus Ceapóga á gcur i láthair samhlaí­tear go mbíonn na focail á gceapadh extempore ­ cé go mbí­onn an chumadóireacht déanta roimh ré de ghnáth.

Bí­onn ceol ní­os éadroime agus ní­os simplí ag gabháil leis na Ceapóga ná mar a bhí­onn leis na Lúibíní­ agus ní­ bhíonn ach lí­ne nó dhá líne sna véarsaí­ beaga fuinte fáiscithe seo.

Bí­onn portaireacht mar churfá i ndiaidh gach véarsa ­ deis chumadóireachta b'fhéidir, don té atá chun tabhairt faoin gcéad véarsa eile. Ba  "Óró 'Mí­le Grá" an sampla ba choitianta de Cheapóga tráth ach tá rogha ní­os leithne á gceapadh le fada anois.

Éist le cúpla véarsa de Cheapóga
Ní­ mór gléas fuaime ar leith chun feidhm iomlán a bhaint as an ábhar seo - cliceáil ar an logo chun íoschóipeáil a dhéanamh.

_____________________________________________

Extempore Verse:

The word Ceapóg suggests an impromptu composition of the verses. These verses of one or two lines are sung to a lively tune followed by a chorus of lilting nonsense words as in the Lúibí­n. 

The one or two lines are usually apt or witty remarks and measured retorts.  While the chorus is being sung a performer has an opportunity to consider the next verse.  In practice however most if not all of the composition is prepared in advance. 

Listen to part of Ceapóga performance
Real Audio is required to realise the full potential of the content -
Click on the logo to download.   
 

 

Dearaithe ag Marian Ní Chonghaile
© An Comhlachas Náisiunta Drámaíochta 2001 - 2014