BAILE
CUMAINN DRAMAÍOCHTA
LEABHARLANN DRÁMAÍ
CÚRSAí & COMHAIRLE
LÉIRITHE
FÉILTE DRÁMAÍOCHTA
-F?ilte Dr?ma?ochta 2019
-F?ile N?isi?nta Dr?ma?ochta 2019
SCÉALDRAMAÍOCHT
AN tAGALLAMH FILEATA
NUACHTLITIR
STÁITSE
NASCANNA
TÉARMAÍ & COINNÍOLLACHA
TEAGMHÁIL

 

Tulach na hÉigse,
Camas, Conamara,
Co. na Gaillimhe.
Teil: + 353 574146,
Facs: + 353 91 574155
eolas@drama-gaeilge.com

 

Féilte Drámaíochta:  

Eagraíonn An Comhlachas féilte drámaíochta in ionaid éasgsúla timpeall na tíre.  I ndiaidh do na moltóirí na léirithe sna féilte áitiúla a mheas roghnaítear na drámaí don Fhéile Náisiúnta Drámaíochta.

Tá beocht ar leith ag baint le Féile Drámaíochta na gColáistí Triú Leibhéil.  

Bíonn ceiliúradh mór bliantúil ag An Fhéile Náisiúnta Drámaíochta le togha na ndrámaí agus togha na nAgallamh Fileata.  

- Féilte Drámaíochta 2019
- Féile Náisiúnta Drámíochta 2019
___________________________________________________

Festivals:

Local drama festivals are organised in various centres throughout the country under the auspices of An Comhlachas as well as a special festival for third level colleges.  The Féile Náisiúnta (National Festival) is an important annual cultural event.

 

Dearaithe ag Marian Ní Chonghaile
© An Comhlachas Náisiunta Drámaíochta 2001 - 2014