BAILE
F�ile N�isi�nta Dr�ma�ochta
CUMAINN DRAMAÍOCHTA
LEABHARLANN DRÁMAÍ
CÚRSAí & COMHAIRLE
LÉIRITHE
FÉILTE DRÁMAÍOCHTA
SCÉALDRAMAÍOCHT
AN tAGALLAMH FILEATA
NUACHTLITIR
STÁITSE
NASCANNA
TÉARMAÍ & COINNÍOLLACHA
TEAGMHÁIL

 

Tulach na hÉigse,
Camas, Conamara,
Co. na Gaillimhe.
Teil: + 353 574146,
Facs: + 353 91 574155
eolas@drama-gaeilge.com

 

Cúrsaí agus Comhairle:

Braithimid go bhfuil dualgas ar an gComhlachas na buanna speisialta atá ag aisteoirí/léiritheoirí/cumainn drámaíochta a aithint agus a fhorbairt trí oiliúint/taithí cuí i gcúrsaí amharclainne a chur ar fáil dóibh. 

Eagraionn An Comhlachas cúrsaí éagsúla i rith na bliana.  Ar na cúrsaí seo tugtar comhairle maidir le roghnú drámaí agus déantar obair phraiticiúil ar léiriú agus aisteoireacht agus ar ghnéithe eile den drámaíocht. 

Is féidir gearrchúrsa a chur ar fáil do chumann drámaíochta amháin má tá éileamh air.  

Bí i dteagmháil linn
- más mian leat freastal ar chúrsa nó
- más mian leat tacaíocht a fháil chun cúrsa a eagrú.

Fógraítear cúrsaí sa nuachtlitir.

___________________________________________________

Workshops and Advice Service:

We organise drama courses geared towards a practical knowledge of acting, production and the various other aspects of drama. 

When courses are planned they are listed in our newsletter.  

 

Dearaithe ag Marian Ní Chonghaile
© An Comhlachas Náisiunta Drámaíochta 2001 - 2014