BAILE
CUMAINN DRAMAÍOCHTA
LEABHARLANN DRÁMAÍ
CÚRSAí & COMHAIRLE
LÉIRITHE
FÉILTE DRÁMAÍOCHTA
SCÉALDRAMAÍOCHT
AN tAGALLAMH FILEATA
-An tAgallamh Beirte
-An Lúibín
-An Cheapóg
-An tAmhrán Saothair
NUACHTLITIR
STÁITSE
NASCANNA
TÉARMAÍ & COINNÍOLLACHA
TEAGMHÁIL

 

Tulach na hÉigse,
Camas, Conamara,
Co. na Gaillimhe.
Teil: + 353 574146,
Facs: + 353 91 574155
eolas@drama-gaeilge.com

 

An tAmhrán Saothair:

Dónal Ó Cróinín agus Tadhg Ó Conaill, Leis an Amhrán Saothair cuirtear obair áirithe in iúl. Agallamh nó aisfhreagairt ó thaobh taobh a bhí­onn i gceist.  Bí­onn rithim na hoibre sa véarsaí­ocht agus sa cheol a roghnaí­tear chun an saothar a chur in iúl.

Céirdeanna traidisiúnta is minicí­ a fheictear sna hAmhráin Saothair ach bí­onn obair an lae inniu á léiriú iontu freisin. Samplaí­: súgán á chasadh, faobhar á chur ar rásúr, crann á ghearradh le cros-sábh. 
____________________________________________________ 

Work Song:

The Amhrán Saothair is a work song performed with the rhythms and movements associated with the particular work being suggested.

Traditional crafts as well as present day occupations are often represented in the Amhrán Saothair.  Examples include: twisting a súgán (hay rope), sharpening a razor on a leather strap,  cutting down a tree with a cross-cut saw.

 

Dearaithe ag Marian Ní Chonghaile
© An Comhlachas Náisiunta Drámaíochta 2001 - 2014