BAILE
CUMAINN DRAMAÍOCHTA
LEABHARLANN DRÁMAÍ
CÚRSAí & COMHAIRLE
LÉIRITHE
FÉILTE DRÁMAÍOCHTA
-F?ilte Dr?ma?ochta 2019
-F?ile N?isi?nta Dr?ma?ochta 2019
SCÉALDRAMAÍOCHT
AN tAGALLAMH FILEATA
NUACHTLITIR
STÁITSE
NASCANNA
TÉARMAÍ & COINNÍOLLACHA
TEAGMHÁIL

 

Tulach na hÉigse,
Camas, Conamara,
Co. na Gaillimhe.
Teil: + 353 574146,
Facs: + 353 91 574155
eolas@drama-gaeilge.com

 

                                                            

V

  FÉILE NÁISIÚNTA DRÁMAÍOCHTA 2019

 

Aoine 26 Aibreán – Domhnach 28 Aibreán

in

Amharclann Ghaoth Dobhair

 

 

 

 

.               


 

 

 

                          

 

Dearaithe ag Marian Ní Chonghaile
© An Comhlachas Náisiunta Drámaíochta 2001 - 2014