BAILE
CUMAINN DRAMAÍOCHTA
LEABHARLANN DRÁMAÍ
CÚRSAí & COMHAIRLE
LÉIRITHE
FÉILTE DRÁMAÍOCHTA
SCÉALDRAMAÍOCHT
AN tAGALLAMH FILEATA
-An tAgallamh Beirte
-An Lúibín
-An Cheapóg
-An tAmhrán Saothair
NUACHTLITIR
STÁITSE
NASCANNA
TÉARMAÍ & COINNÍOLLACHA
TEAGMHÁIL

 

Tulach na hÉigse,
Camas, Conamara,
Co. na Gaillimhe.
Teil: + 353 574146,
Facs: + 353 91 574155
eolas@drama-gaeilge.com

 

An Lúibí­n:

Seán Ó Liatháin agus Eoiní Ó Súilleabháin, Cúil Aodha Cantar na véarsí­ sa lúibín agus is é an fonn a bhíonn leis de ghnáth ná port (jig) traidisiúnta.  Bí­onn portaireacht le focail raiméise (á gcanadh ag an mbeirt le chéile) mar churfá i ndiaidh gach véarsa agus is iondúil go dtugtar an lí­ne dheiridh nó an dá lí­ne dheiridh den véarsa a ghabhann roimis, isteach sa churfá.  

Bíonn cheithre lí­ne nó ocht lí­ne de ghnáth sna véarsaí­ sa lúibín.

Ó véarsa go véarsa bí­onn an bheirt ag freagairt a chéile agus ag sárú ar a chéile.  Ar ndóigh tá bua na dea-chainte agus cumas maith rannaireachta ana thábhachtach san ealaí­n seo.
__________________________________________ 

Sung Dialogue:

The Lúibín (meaning "link") could be described as a dialogue sung to a lively traditional tune (usually a jig). In this dialogue one performer may be recounting an incident or offering an opinion on a topic while the other reacts with witty well-crafted quizzical responses. Each verse, usually of four or eight lines, is followed by a chorus sung in unison.  This chorus takes the form of the lilting of nonsense words ending with the last line or last two lines of the previous verse.

 

 

Dearaithe ag Marian Ní Chonghaile
© An Comhlachas Náisiunta Drámaíochta 2001 - 2014