BAILE
F�ile N�isi�nta Dr�ma�ochta
CUMAINN DRAMAÍOCHTA
LEABHARLANN DRÁMAÍ
CÚRSAí & COMHAIRLE
LÉIRITHE
FÉILTE DRÁMAÍOCHTA
SCÉALDRAMAÍOCHT
AN tAGALLAMH FILEATA
-An tAgallamh Beirte
-An Lúibín
-An Cheapóg
-An tAmhrán Saothair
NUACHTLITIR
STÁITSE
NASCANNA
TÉARMAÍ & COINNÍOLLACHA
TEAGMHÁIL

 

Tulach na hÉigse,
Camas, Conamara,
Co. na Gaillimhe.
Teil: + 353 574146,
Facs: + 353 91 574155
eolas@drama-gaeilge.com

 

An tAgallamh Fileata:   

Is ealaín ann féin é –­ ealaín bhéil ar leith i gcultúr na Gaeilge ­ – an t-agallamh fileata a aithnítear mar agallamh beirte, lúibíní, ceapóga agus amhrán saothair. 

Tá samhlaíocht agus saibhreas teanga i gceist go mór sna foirmeacha seo agus gabhann bua agus scil thraidisiúnta lena gcumadh agus lena gcur i láthair.  Déantar ceiliúradh speisialta ar an ealaín seo ag Éigse na Féile Náisiúnta Drámaíochta i dtús mí na Bealtaine gach bliain.

- An tAgallamh Beirte
- An Lúibín
- An Cheapóg
- An tAmhrán Saothair

Leabhar le DVD ar fáil – ­féach thíos:

Agallaimh na hÉigse

An Dara hEagrán: le hábhar breise agus DVD

- Agallaimh Bheirte, Lúibíní, Ceapóga, Amhráin Saothair -

Cíoradh agus Cnuasach breá ó cheantair éagsúla.

824 lch

ISBN 978-0-9541650-2-4

€25. Ar fáil trín phost ó: An Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta.

                                    Camas, Casla, Co. na Gaillimhe.

Fiosraithe: +353 91 574146   nó +353 87 2324036


Poetic Dialogues:
Poetic dialogues, both spoken and sung, have grown from the natural gift of verse making which was quite common among the general population when Irish was the everyday language throughout most of the country. Some people still have that gift of verse making. 


The development and popularity of this dramatic genre can also be attributed to the traditional rivalry between poets, to poetic contentions and to the convention of writing poems in dialogue form.

 

Dearaithe ag Marian Ní Chonghaile
© An Comhlachas Náisiunta Drámaíochta 2001 - 2014