BAILE
F�ile N�isi�nta Dr�ma�ochta
CUMAINN DRAMAÍOCHTA
LEABHARLANN DRÁMAÍ
CÚRSAí & COMHAIRLE
LÉIRITHE
FÉILTE DRÁMAÍOCHTA
SCÉALDRAMAÍOCHT
AN tAGALLAMH FILEATA
NUACHTLITIR
STÁITSE
NASCANNA
TÉARMAÍ & COINNÍOLLACHA
TEAGMHÁIL

 

Tulach na hÉigse,
Camas, Conamara,
Co. na Gaillimhe.
Teil: + 353 574146,
Facs: + 353 91 574155
eolas@drama-gaeilge.com

 

Téarmaí agus Coinníollacha

Baineann téarmaí agus coinníollacha le húsáid an ábhair atá ar an suíomh seo agus tá gach ceart a ghabhann le coincheap, saineolas, maoin intleachtach, dearadh, íomhánna, cur i láthair, innéacs, cosaint sonraí agus nascanna ar cosaint. 

Ní ceadmhach aon chuid den suíomh idirlín seo a atáirgeadh, a chur i gcomhad athfhála, ná a tharchur ar aon bhealach ná slí, bíodh sin leictreonach, meicniúil, bunaithe ar fhótachópáil, ar thaifeadadh nó eile, gan cead a fháil roimh ré ón gComhlachas Náisiúnta Drámaíochta.

Is mar eolas amháin a chuirtear an suíomh idirlín seo ar fáil agus ní ghlacann An Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta aon fhreagracht as sáru cóipchirt, sárú cearta léirithe nó sárú ceadúnais ag éirí as úsáid ábhair atá faoi chaibidil ar an suíomh idirlín seo.

 

Dearaithe ag Marian Ní Chonghaile
© An Comhlachas Náisiunta Drámaíochta 2001 - 2014