BAILE
CUMAINN DRAMAÍOCHTA
LEABHARLANN DRÁMAÍ
CÚRSAí & COMHAIRLE
LÉIRITHE
FÉILTE DRÁMAÍOCHTA
SCÉALDRAMAÍOCHT
AN tAGALLAMH FILEATA
GRADAM NA hAMHARCLAINNE
NUACHTLITIR
STÁITSE
NASCANNA
TÉARMAÍ & COINNÍOLLACHA
TEAGMHÁIL

 

Tulach na hÉigse,
Camas, Conamara,
Co. na Gaillimhe.
Teil: + 353 574146,
Facs: + 353 91 574155
eolas@drama-gaeilge.com

 

Fáilte Romhat    

Tá formhór mór na ndrámaí Gaeilge a chuirtear ar stáitse timpeall na tíre
á léiriú ag an gComhlachas Náisiúnta Drámaíochta.
Déantar an drámaíocht a spreagadh ag leibhéil éagsúla – compántais oilte, compántais ag forbairt, tosnaitheoirí.

Agus gnéithe éagsúla den drámaíocht Ghaeilge á gcur chun cinn, fostaíonn An Comhlachas comhairleoirí agus léirmheastóirí/moltóirí oilte.
Tá cathaoirleach, rúnaí agus stiúrthóir mar oifigigh ag an gComhlachas.

                                       Ceisteanna!

    faoi dhrámaí

     

Cuir glaoch orainn !!

ag 087-2324036


Léirithe: Deireadh Fómhair:  Féach Istigh !
 
 

Bacaigh  Bhaile Bhúirne 

Dráma                        ón mBéaloideas     

le                      hAisteoirí Chúil Aodha

agus léacht

     "Drámaíocht              agus Pobal"   leis                         An Dr Pádraig Ó Laighin            

ag Óstán Buswells, Sráid Molesworth, Baile Átha Cliath

Satharn                   18 Deireadh Fómhair  8pm                        
 


Welcome: 

Irish language drama is practised mainly in the Gaeltacht (Irish speaking areas) but drama groups in other parts of the country also produce plays in Irish. The aim of An Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta (National Drama Association) is to promote drama in the Irish language.

The association is managed by its officers and it engages the services of experienced and skilled adjudicators, producers and advisors.

 

Dearaithe ag Marian Ní Chonghaile
© An Comhlachas Náisiunta Drámaíochta 2001 - 2014