BAILE
CUMAINN DRAMAÍOCHTA
LEABHARLANN DRÁMAÍ
CÚRSAí & COMHAIRLE
LÉIRITHE
FÉILTE DRÁMAÍOCHTA
SCÉALDRAMAÍOCHT
AN tAGALLAMH FILEATA
NUACHTLITIR
STÁITSE
NASCANNA
TÉARMAÍ & COINNÍOLLACHA
TEAGMHÁIL

 

Tulach na hÉigse,
Camas, Conamara,
Co. na Gaillimhe.
Teil: + 353 574146,
Facs: + 353 91 574155
eolas@drama-gaeilge.com

 

Fáilte Romhat    

Tá formhór mór na ndrámaí Gaeilge a chuirtear ar stáitse timpeall na tíre á léiriú ag an gComhlachas Náisiúnta Drámaíochta.
Déantar an drámaíocht a spreagadh ag leibhéil éagsúla – compántais oilte, compántais ag forbairt, tosnaitheoirí.

Agus gnéithe éagsúla den drámaíocht Ghaeilge á gcur chun cinn, fostaíonn An Comhlachas comhairleoirí agus léirmheastóirí/moltóirí oilte.
Tá cathaoirleach, rúnaí agus stiúrthóir mar oifigigh ag an gComhlachas.

                                       Ceisteanna!

    faoi dhrámaí

     

Cuir glaoch orainn !!

ag 087-2324036 
 


 

 

 SÉASÚR NÁISIÚNTA DRÁMAÍOCHTA

  

Mar gheall ar Covid19 ní féidir Féile Náisiúnta Drámaíochta 2021 a chur ar stáitse mar a déanadh cheana.

Mar sin tá an ócáid ar líne ar feadh ocht seachtaine faoin teideal “Séasúr Náisiúnta Drámaíochta”.

Agus tá Uimhir a Seacht ar fáil ar líne ar feadh seachtaine go dtí an Mháirt 29 Meitheamh 2021 leis an nasc seo: 

 

https://youtu.be/bfl3Xs7QUdk

 

Cuirfear nasc don dráma eile (Uimhir a hocht) ar fáil ina dhiaidh sin.

 

 

                        
 


Welcome: 

Irish language drama is practised mainly in the Gaeltacht (Irish speaking areas) but drama groups in other parts of the country also produce plays in Irish. The aim of An Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta (National Drama Association) is to promote drama in the Irish language.

The association is managed by its officers and it engages the services of experienced and skilled adjudicators, producers and advisors.

 

Dearaithe ag Marian Ní Chonghaile
© An Comhlachas Náisiunta Drámaíochta 2001 - 2014