BAILE
CUMAINN DRAMAÍOCHTA
LEABHARLANN DRÁMAÍ
-Bundrámaí Fada
-Drámaí Fada (Aistriúcháin)
-Bundrámaí Gearra
-Gearrdhrámaí (Aistriúcháin)
-Leabharlann Thagartha
-Cartlann
CÚRSAí & COMHAIRLE
LÉIRITHE
FÉILTE DRÁMAÍOCHTA
SCÉALDRAMAÍOCHT
AN tAGALLAMH FILEATA
NUACHTLITIR
STÁITSE
NASCANNA
TÉARMAÍ & COINNÍOLLACHA
TEAGMHÁIL

 

Tulach na hÉigse,
Camas, Conamara,
Co. na Gaillimhe.
Teil: + 353 574146,
Facs: + 353 91 574155
eolas@drama-gaeilge.com

  Liombó
 
Léiríodh an drama seo den chéad uair in Amharclann an Damer, Márta 1968
Am: San am i láthair.
Tá sé foilsithe ag An Clóchomhar Teoranta, Baile Átha Cliath. An Chéad Chló 1970.

 

Dearaithe ag Marian Ní Chonghaile
© An Comhlachas Náisiunta Drámaíochta 2001 - 2014