BAILE
CUMAINN DRAMAÍOCHTA
LEABHARLANN DRÁMAÍ
-Bundrámaí Fada
-Drámaí Fada (Aistriúcháin)
-Bundrámaí Gearra
-Gearrdhrámaí (Aistriúcháin)
-Leabharlann Thagartha
-Cartlann
CÚRSAí & COMHAIRLE
LÉIRITHE
FÉILTE DRÁMAÍOCHTA
SCÉALDRAMAÍOCHT
AN tAGALLAMH FILEATA
NUACHTLITIR
STÁITSE
NASCANNA
TÉARMAÍ & COINNÍOLLACHA
TEAGMHÁIL

 

Tulach na hÉigse,
Camas, Conamara,
Co. na Gaillimhe.
Teil: + 353 574146,
Facs: + 353 91 574155
eolas@drama-gaeilge.com

 

Idir Dhá Shorcas

Bronnadh Gradam na hAmharclainne (do dhrámaí nuascríofa) ar an dráma seo i 1995 agus
léirigh Aisteoirí na Tíre é sa Chultúrlann i mBéal Feirste agus in ionaid eile é an bhliain sin.
Léiríodh é ag Féile Amharclainne Átha Cliath (in Amharclann Choláiste Mhuire) ar an 6 agus
7  Deireadh Fómhair 1995.  Níl an dráma seo foilsithe mar leabhar - is cóip clóscríofa atá ar fáil.

 

Dearaithe ag Marian Ní Chonghaile
© An Comhlachas Náisiunta Drámaíochta 2001 - 2014