BAILE
CUMAINN DRAMAÍOCHTA
LEABHARLANN DRÁMAÍ
-Bundrámaí Fada
-Drámaí Fada (Aistriúcháin)
-Bundrámaí Gearra
-Gearrdhrámaí (Aistriúcháin)
-Leabharlann Thagartha
-Cartlann
CÚRSAí & COMHAIRLE
LÉIRITHE
FÉILTE DRÁMAÍOCHTA
SCÉALDRAMAÍOCHT
AN tAGALLAMH FILEATA
NUACHTLITIR
STÁITSE
NASCANNA
TÉARMAÍ & COINNÍOLLACHA
TEAGMHÁIL

 

Tulach na hÉigse,
Camas, Conamara,
Co. na Gaillimhe.
Teil: + 353 574146,
Facs: + 353 91 574155
eolas@drama-gaeilge.com

 

Tá Cret Marbh:

Deir an t-údar faoin dráma seo – “Ár ndóigh, bainfidh gach aon léiritheoir a chiall féin as an dráma seo.  Ach má thosaíonn sé ar an mbonn gur fáithscéal atá san iomlán, ní bheidh sé i bhfad ó smaointe an údair!”
D’éirigh thar barr le léiriú a rinne Compántas Chorcaí ar an dráma seo ag an bhFéile Náisiúnta Drámaíochta i nGaillimh ag tús na hochtaidí. Níl an dráma seo foilsithe mar leabhar - is cóip clóscríofa atá ar fáil.

 

Dearaithe ag Marian Ní Chonghaile
© An Comhlachas Náisiunta Drámaíochta 2001 - 2014