BAILE
CUMAINN DRAMAÍOCHTA
LEABHARLANN DRÁMAÍ
-Bundrámaí Fada
-Drámaí Fada (Aistriúcháin)
-Bundrámaí Gearra
-Gearrdhrámaí (Aistriúcháin)
-Leabharlann Thagartha
-Cartlann
CÚRSAí & COMHAIRLE
LÉIRITHE
FÉILTE DRÁMAÍOCHTA
SCÉALDRAMAÍOCHT
AN tAGALLAMH FILEATA
NUACHTLITIR
STÁITSE
NASCANNA
TÉARMAÍ & COINNÍOLLACHA
TEAGMHÁIL

 

Tulach na hÉigse,
Camas, Conamara,
Co. na Gaillimhe.
Teil: + 353 574146,
Facs: + 353 91 574155
eolas@drama-gaeilge.com

 

Damhsadh Mhis

Tá an dráma seo bunaithe ar eachtraí sa bhéaloideas. Is ógbhean í Mis atá imithe le gealtachas. Tá sí féin agus an file Dubhrois lárnach sa dráma. Nóta ón údar: "Cé go bhfuil an dráma suite go luath sa Ré Chríostaí, ní bheadh sé i gceist go gcaithfí leis mar dhráma stairiúil," Níl an dráma seo foilsithe mar leabhar - is cóip clóscríofa atá ar fáil.

 

Dearaithe ag Marian Ní Chonghaile
© An Comhlachas Náisiunta Drámaíochta 2001 - 2014