BAILE
CUMAINN DRAMAÍOCHTA
LEABHARLANN DRÁMAÍ
-Bundrámaí Fada
-Drámaí Fada (Aistriúcháin)
-Bundrámaí Gearra
-Gearrdhrámaí (Aistriúcháin)
-Leabharlann Thagartha
-Cartlann
CÚRSAí & COMHAIRLE
LÉIRITHE
FÉILTE DRÁMAÍOCHTA
SCÉALDRAMAÍOCHT
AN tAGALLAMH FILEATA
NUACHTLITIR
STÁITSE
NASCANNA
TÉARMAÍ & COINNÍOLLACHA
TEAGMHÁIL

 

Tulach na hÉigse,
Camas, Conamara,
Co. na Gaillimhe.
Teil: + 353 574146,
Facs: + 353 91 574155
eolas@drama-gaeilge.com

 

An Seabhac (Pater Familias Chorca Dhuibhne)


Baineann an dráma seo le saol Phádraig Uí Shiochfhradha, duine de laochra móra litríochta Chorca Dhuibne. Léirítear ann radharcanna as na leabhra cáiliúla agus eachtraí a bhain lena shaol.  B’iad Aisteoirí Bhréanainn á stiúradh ag an Athair Tomás Ó hIceadha a chum agus a léirigh an dráma. Níl an dráma seo foilsithe mar leabhar - is cóip chlóscríofa atá ar fáil.

 

Dearaithe ag Marian Ní Chonghaile
© An Comhlachas Náisiunta Drámaíochta 2001 - 2014